søndag den 15. januar 2012

UD

MENNESKER, DER IKKE ER AF DANSK AFSTAMNING BEDES FORLADE DANMARK INDEN UDGANGEN AF 2012. Undtaget er mennesker af udenlandsk afstamning, der er gift eller med barn, med en dansk slægtning; af ærlig kærelighed naturligvis.***
- Jeg opfordrer Jer til at tage hjem og gøre en oplysningstrolig, forstandig livsudviklende indsats i Jeres hjemland, blandt Jeres egne, fremfor at æde af den vikongstrolige formue - danskerhjertet - vort 1000 år gamle samfundskød. I forhindrer med andre ord danskerne i at komme til hjertelig menneskeforstand ovenpå Hitlers/Pavens svineri, krigen, koldkrig, musvinenes indmarchering i Europa og på det seneste Hitlers socialdemokratiske EU-foretagende - og forhindrer dermed danske børns opvækst i hørelse for henholdsvis Vikongens navn, Faderen-Sønnen-og-Helligånden, Gudlivet-Menneskelivet-Samfundet, Kirken-Kongen-og-Folketinget. Desuden forhindrer I danskernes interne opgør med det socialistiske statsborgerskaberi, det vil sige opgøret med de mange svin, der hele livet igennem sidder og render rundt i statens svinestier og skriver sig for sandheden, uden at gøre et eneste ærligt oplysningsbidrag for vort danske samfund; vikongens hjertetro slægter.
***
Næstekærlig hilsen Jens Haarup Mortensen og God Hjemrejse.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar